/

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

logo-tuiasi_1

ac-132x132

etti-132x132

Colaborarea cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași a început în anul 2020 când, împreună cu Facultatea de Informatică a fost organizată o sesiune online de cursuri pe teme de securitate cibernetică.

În acelasi an, parteneriatul cu universitatea a fost formalizat prin semnarea unui contract de colaborare precum și a unui protocol ce reglementeză cadrul general de colaborare între cele doua entități.

Obiectivele principale ale colaborării privesc activitățile de cercetare-dezvoltare prin sprijinul universității cu tehnică de calcul, prin susținerea conferințelor științifice organizate de aceasta, cursuri de perfecționare sau realizarea de proiecte comune de cercetare-dezvoltare. De asemenea, sunt susținute și activitățile de învățare prin îmbunătățirea condițiilor de studiu în domeniul IT, acordarea de burse de studiu pentru studenți, colaborarea pentru definirea programelor de studio sau practică în cadrul Orange Romania.

În baza contractului de colaborare a fost stabilit un număr de ore de curs si laborator pe care Orange Romania le oferă anual studenților din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare și celor din cadrul Facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației. De asemenea, a fost stabilit și regulamentul prin care se acordă burse de studii studenților.

Din 2020 până în prezent au fost oferite anul sesiuni de cursuri și laboratoare pe teme de interes cum ar fi: Radio Acces, Core Network, tehnologiile viitorului (5G și următoarele), IoT, cloud, virtualizare sau securitate cibernetică.

Parteneriatul s-a remarcat de asemenea și printr-o foarte bună colaborare la nivelul școlilor doctorale ale celor două facultăți.

Către Regulament de acordare a burselor

Categorii