/

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Istoric

Orange Educational Program a debutat la Facultatea de Informatică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași la începutul lunii mai al anului 2018. La invitația reprezentanilor facultății, Orange Romania, prin experții săi, a susținut mai multe prelegeri referitoare la cele mai noi tehnologii de la acel moment: 5G și IoT.

uaic

cropped-engl-100x600v2

Succesul acestei acțiuni, bine organizate de către facultate și bine susținute de către reprezentate de specialiștii Orange Romania, în fața studenților din anul terminal de la studiile de licență și a celor de la studiile de master a fost începutul unei solide colaborări și a fost concretizată în vara anului 2018 prin semnarea protocolului de colaborare, protocol ce reglementeză cadrul general de colaborare.

Obiectivele principale ale colaborării privesc activitățile de cercetare-dezvoltare prin : sprijinul Universității cu tehnică de calcul, susținerea conferințelor științifice organizate de Universitate, cursuri de perfecționare sau realizarea de proiecte comune de cercetare-dezvoltare, precum și activitățile de învățare prin: îmbunătățirea condițiilor de studiu în domeniul IT, acordarea de burse de studiu pentru studenți, colaborarea pentru definirea programelor de studiu, practică la Orange Romania.

Implementarea unora dintre obiectivele din protocolul de colaborarea a fost definită în cadrul Contractului de colaborare, semnat tot în 2018, prin care Orange Romania  s-a angajat să realizeze implementarea serviciilor de Business WiFi, DIA și BIS prin care a fost oferit acces securizat la internet în întreaga Facultate de Informatică. Tot în baza acestui contract a fost stabilit un număr de ore de curs si laborator pe care Orange Romania le oferă anual studenților din cadrul Facultății de Informatică. De asemenea, a fost stabilit și regulamentul prin care se acordă burse de studii studenților.

Din 2019 până în prezent au fost oferite anul sesiuni de cursuri și laboratoare pe teme de interes cum ar fi : tehnologiile viitorului 5G și următoarele , IoT, cloud, virtualizare, securitate cibernetică precum și concursuri tematice pe teme din domeniile enumerate.

Către Regulament de acordare a burselor

Categorii