/

Etapele programului


Orange Educational Program conține nouă etape, care se desfășoară pe parcursul unui an universitar.

Etapa 1: Prezentarea programului către studenții din anul III de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din București

Etapa 2: Publicarea anunțului și depunerea dosarului

Criteriile de eligibilitate pentru depunerea dosarului sunt:

  • Candidații au promovat primii doi ani
  • Candidații nu sunt angajați și se obligă să nu se angajeze la o altă companie pe durata desfășurării programului de burse
  • Studenții nu beneficiază de o altă bursă privată îin telecom

Dosarele înscrise sunt notate de către o comisie a Departamentului de Telecomunicații din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Comisia acordă puncte (maximum 400) pe baza unor criterii proprii structurii de învățământ: media anilor de studiu precedenți, comunicările la sesiuni științifice, participarea la concursuri, publicarea de articole de specialitate, participarea la contracte de cercetare sau alte activități academice.

Etapa 3: Proba scrisă

Studenții care sunt acceptați după primul proces de selecție (proba de dosare) susțin un test scris, care cuprinde un test tip grilă și două sau trei eseuri.

Proba poate fi substituită de proba interviului.

Etapa 4: Interviul

Studenții care s-au prezentat la etapa 3 participă apoi la un interviu cu specialiștii Orange. Punctajul maxim acordat pentru test și interviu este de 600 de puncte.

În funcție de rezultatele obținute în etapele 3 și 4 sunt alocate studenților pachetele educașionale. Locurile de practică se distribuie in funcție de punctaj și preferinșă.

Etapa 5: Comunicarea rezultatelor și semnarea contractelor

După anunțarea rezultatelor, se încheie o convenție de practică între Orange și fiecare student dintre cei acceptați în program. Studenții selecționați pentru bursă vor semna și contractul de bursă.

Către Regulamentul de acordare a pachetelor educaționale

Etapa 6: Modulele de curs

La începutul perioadei de practică vară (iunie – septembrie) se desfășoară cursurile în centrul amenajat de Orange în spațiul pus la dispoziție de către ETTI. Centrul este dotat cu bibliotecă, laborator de telecomunicații și sală proprie de curs.

Către Lista modulelor de curs

Etapa 7: Internship în cadrul departamentelor tehnice ale Orange România

Stagiul de practică se desfășoară pe parcursul lunilor iunie-septembrie, în cadrul Departamentului Tehnic, respectiv IT, al Orange România. Studenții înscriși pot învăța despre tehnologiile și procesele unui operator de telecomunicații, își testează cunoștințele și se pot familiariza cu munca în echipă și cultura organizațională a Orange România.

Etapa 8: Lucrările de licență (masterat sau doctorat)

În timpul perioadei de practică studentul poate opta să realizeze lucrarea de licență la locul de practică în urma concultării cu tutorele și acceptului din partea acestuia sau a uni alt expert din departamentele tehnice ale Orange Romania. Toate temele se regăsesc în materialele prezentate în cadrul celor opt module tehnice, dar și în proiectele și activitățile derulate de echipele din Departamentul Tehnic al Orange.
În această etapă, specialiștii Orange iau în considerare calitatea activității de documentare efectuate de studenți, capacitatea de sinteză a materialelor identificate, precum și capacitatea acestora de a lucra independent, conform unei planificări agreate cu tutorele.

Etapa 9: Festivitatea de premiere

La finalul programului, studenții sunt premiați în cadrul unui eveniment la care sunt invitați top managementul Orange, profesorii din cadrul ETTI, experții și reprezentanții Orange, precum și partenerii proiectului. Fiecare student primește o diplomă de absolvent al Orange Educational Program.
Absolvenții care au obținut rezultate remarcabile și care au dat dovadă de proactivitate în cadrul Orange Educational Program sunt premiați atât de Orange, cât și de parteneri ai programului.

Categorii