/

Regulament de acordare a pachetelor educationale OEP-2024

20 mart. 2024

În anul universitar 2023-2024, Orange România oferă studenţilor universităților partenere (vezi lista) de la studiile de licență din anii premergători anilor terminali (anul III pentru studenții de la specialitățile de inginerie și anul II pentru specialitățile de matematică-informatică) 14 pachete educaționale, distribuite astfel:

 • 10 pachete educaționale pentru studenții tuturor universităților partenere (vezi lista)
 • 2 pachete educaționale exclusiv pentru studenții Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB) (vezi lista)
 • 2 pachete educaționale exclusiv pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași (vezi lista)

Pachetului educational cuprinde:

 • Bursă lunară în valoare de 300 € timp de 2 luni, începând cu 1 iulie 2024;
 • Practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • Tutore din cadrul Orange România pe perioada de practică;
 • Posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange România.
 • Bursă de licență în valoare de 300 € lunar, începând cu 1 septembrie 2024, pe o perioadă de 4 luni. Această perioadă poate fi prelungită cu încă 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2025;
 • Tutore în cadrul Orange România pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență);
 • Diplomă de participare la Orange Educational Program;
 • Prioritate la recrutare începând cu ianuarie 2025.

Acordarea pachetelor educaţionale se face pe baza analizei dosarului de înscriere în urma căreia studentul poate acumula maximum 400 de puncte și a interviului organizat de Orange România în funcție de care studentul poate acumula maximum 600 de puncte.

Înscrierile se fac în perioada 21 martie - 17 aprilie 2024, la adresa de e-mail: oep@orange.com.

Pentru cele două pachete educaționale oferite în exclusivitate studenților de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași dosarul de înscriere se trimite obligatoriu și la adresa de email: vlad-mihai.chiriac@academic.tuiasi.ro

Toate probele sunt obligatorii. Oricare dintre aceastea poate fi eliminatorie. Nu se admit contestații.

Dosarul de înscriere va conţine:

 • Curriculum Vitae ce va include obligatoriu:
  - datele de contact (telefon, e-mail),
  - situația școlară detaliată la zi incluzând mediile semestrelor anilor de studii (3 respectiv 5) și notele finale obținute la materiile studiate, precum și dovada prin care sunt confirmate aceste medii (de exemplu: extras din platforma universității prin care sunt puse la dispoziția studenților notele obținute de aceștia la materiile studiate sau adeverință de la secretariatul facultății cu mediile celor 3 / 5 semestre)
  - participări la concursuri, sesiuni de comunicări, premii, diplome obţinute în facultate, specializări, cursuri suplimentare efectuate în facultate sau în afara facultăţii, activităţi de cercetare, activităţi în cadrul organizaţiilor studenţeşti.
 • Scrisoare de intenţie, în care se va specifica pentru ce locuri de practică optează candidatul.
 • Declaraţie pe propria răspundere privind angajamentele faţă de alte societăţi comerciale (dacă are/nu are asemenea angajamente).
 • Declarație pe propria răspundere privind posibiliatea de cazare în București. pentru studenții din alte centre universitare.

Numărul de locuri de practică pentru care studentul optează nu este limitat.

Lista cu studenţii care vor participa la interviul organizat de Orange România va publicată în data de 19 aprilie 2024.
Interviurile cu studenții selectați vor fi organizate în intervalul 22-26 aprilie 2024 și se vor desfășura online pe platforma Teams.
Candidații vor susține un interviu pentru fiecare loc de practică pentru care au optat.

Publicarea listei cu studenţii ce au fost admişi în cadrul Orange Educational Program se va face în data de 29 aprilie 2024. Data limită pentru confirmarea locului de practică de către candidați este 30 aprilie 2024.

Retragerea unui candidat admis va permite următorului candidat clasat să obțină pachetul educațional.

Pachetele educaţionale pot fi retrase dacă:

 • Beneficiarul (studentul) obţine rezultate necorespunzătoare în sesiunea de examene universitare.
 • Beneficiarul nu respectă una dintre urmatoarele obligații:
  • pe toată durata programului Beneficiarul va respecta regulile de disciplină și regulamentul de ordine interioară ale Orange România.
  • beneficiarul va participa în mod constant la activitatea de practică din cadrul Orange România şi nu va absenta nemotivat.

Pot candida pentru obținerea unui pachet educațional studenții din anii premergători anului terminal (III inginerie/ II matematică-informatică) care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au promovat primii doi ani și cumulează minimum 800 de puncte din totalul de 1000 de puncte acordate la: analiză dosar, interviu.
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze la o altă societate pe durata desfăşurării programului de burse.
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România prin care să-şi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care îi oferă această bursă

Locurile de practică oferite pot fi consultate pe pagina Locuri de practică 2024.

Alte informații

 • Orange Educational Program nu asigură loc de cazare în București.
 • Activitatea de practică este una de tip hybrid, cu minimum 3 zile pe săptămână prezență fizică la locul de practică.
 • Bursa pentru realizarea lucrării de licență se acordă la propunerea tutorilor, inițial pe o perioadă de 4 luni (septembrie - decembrie 2024) în funcție de performanțele studenților din perioada de practică (iulie -agust 2024)
 • Prelungirea bursei pe o perioadă de 6 luni (ianuarie - iunie 2025) se acordă la propunerea tutorilor în funcție de performanțele studenților din perioada de studiu pentru licență septembrie - decembrie.

Pentru detalii suplimentare, scrie-ne la: oep@orange.com.

Categorii