/

Regulament de acordare a pachetelor educationale OEP-2023

În anul universitar 2022-2023, Orange România oferă studenţilor din anul III al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universității Politehnica București, 3 tipuri de pachete educaţionale, după cum urmează:

Pachet educaţional I (maximum 30 locuri)

 • Bursă lunară în valoare de 300 de euro timp de 3 luni, începând cu 1 iulie 2023;
 • Practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • Participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange România
 • Tutore din cadrul Orange România pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • Prioritate la recrutare începând cu ianuarie 2024

Pachet educaţional II (maximum 36 locuri)

 • Bursă lunară în valoare de 200 de euro timp de 3 luni, începând cu 1 iulie 2023;
 • Practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • Participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange Romania, în limita disponibilităților din cadrul Orange România
 • Tutore din cadrul Orange România pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • Candidat la recrutare începând cu ianuarie 2024

Pachet educaţional III (maximum 36 locuri)

 • Bursă lunară în valoare de 100 de euro timp de 3 luni, începând cu 1 iulie 2023
 • Practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • Participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange România, în limita disponibilităților din cadrul Orange România
 • Tutore din cadrul Orange Romania pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • Candidat la recrutare începând cu ianuarie 2023

Înscrierile se pot face în perioada 10 martie - 30 martie 2023, la secretariatul Departamentului de Telecomunicaţii, la adresa de e-mail: nituioana@comm.pub.ro


Dosarul de înscriere va conţine:

 • C.V. incluzând în mod obligatoriu datele de contact (telefon, e-mail), mediile anilor de studii, foaia matricolă pentru confirmarea mediilor anuale, participări la concursuri, sesiuni de comunicări, premii, diplome obţinute în şcoală şi în facultate, specializări, cursuri suplimentare efectuate în facultate sau în afara facultăţii, activităţi de cercetare, activităţi în cadrul organizaţiilor studenţeşti.
 • Scrisoare de intenţie în care se va specifica la care dintre pachetele educaţionale se aplică urmând ca în urma clasamentului studentul să obţină unul dintre pachetele educaţionale la care a aplicat. De asemenea, se vor menţiona în scrisoarea de intenţie şi preferinţele pentru locul de practică.
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind angajamentele faţă de alte societăţi comerciale (dacă are/nu are asemenea angajamente).
  Toate documentele menționate vor fi trimise obligatoriu şi la adresa de e-mail: oep@orange.com

Acordarea pachetelor educaţionale se face de către o Comisie formată din cadre didactice de la Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi specialişti ai S.C. Orange Romania S.A. pe baza:

 • dosarului de înscriere – se punctează cu maximum 400 de puncte
 • testului organizat de Orange România – se punctează cu maximum 300 de puncte
 • interviului organizat de Orange România– se punctează cu maximum 300 de puncte
  Toate probele sunt obligatorii și oricare dintre ele poate fi eliminatorie. Testul va fi unul personalizat și va avea loc în cadrul interviului. Interviul va avea loc la Centrul de Traning Orange din cadrul facultății.

Nu se admit contestații!
Publicarea listei cu studenţii ce vor participa la testul şi interviul organizat de Orange Romania va avea loc în data de 31 martie 2023.
Interviul și testul vor fi organizate în intervalul 3-6 aprilie 2023.

Publicarea listei cu studenţii ce au fost admişi în cadrul programului Orange Educational Program şi a pachetului educaţional obţinut de catre aceştia se va face pe 7 aprilie 2023. Data limită pentru confirmarea locului de practică de către candidați este de 11 aprilie 2023. Locurile de practică neconfirmate vor fi puse la dispoziția celorlați studenți care au participat la toate etapele concursului.
Semnarea convențiilor de practică și a burselor se va realiza începând cu 12 aprilie 2023.


Oricare dintre pachetele educaţionale pot fi retrase dacă:

 • Beneficiarul (studentul) obţine rezultate necorespunzătoare în sesiunea de examene universitare.
 • Beneficiarul nu respectă una din urmatoarele obligații:
 • pe toată durata programului Beneficiarul va respecta regulile de disciplină și regulamentul de ordine interioară ale Orange România.
 • beneficiarul va participa în mod constant la activitatea de practică din cadrul Orange România şi nu va absenta nemotivat.
 • beneficiarul va participa în mod constant la cursurile oferite de Orange România în perioada de practică, nu va cumula mai mult de 10% absenţe motivate din numărul de ore alocat fiecărui modul şi va participa la toate testările organizate în cadrul cursurilor.

Pentru pachetul educațional de tip I pot candida toți studenţii din anul III astfel, studenții de la secțiile TST şi RST pot candida pe toate cele 30 locuri, iar studenții de la secțiile CTI, ELA, MON pot candida pe 23 de locuri din cele 30 disponibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au promovat primii doi ani și cumulează un total de minimum 750 de puncte din maximum de 1000 de puncte acordate la cele trei probe: analiză dosar, test, interviu.
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze la o altă societate pe durata desfăşurării programului de burse
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să-şi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care îi oferă această bursă
 • În măsura în care nu vor exista suficienți candidați eligibili din cadrul secțiilor TST și RST, locurile rămase libere pot fi puse la concurs pentru studenții eligibili de la celelalte specializări.

Pentru pachetul educaţional de tip II pot candida toți studenţii din anul III care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au promovat primii doi ani și cumulează un total de minimum 650 de puncte din maximum de 1000 de puncte puncte acordate la cele trei probe: analiză dosar, test, interviu.
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze la o altă societate pe durata desfăşurării programului de burse
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să îşi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care le oferă această bursă

Pentru pachetul educațional de tip III pot candida toți studenţii din anul III care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au promovat primii 2 ani de studii și care cumulează un total de minimum 550 de puncte din maximum de 1000 de puncte acordate la cele trei probe: analiză dosar, test, interviu.
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze la o altă societate pe durata desfăşurării programului de burse.
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să îşi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care le oferă această bursă

În funcție de punctajul obținut de candidați, pot fi acordate mai multe pachete educaționale de tip I sau II. Pot fi acordate mai multe pachete educaționale de tip III, dar fără bursă, în limita locurilor de practică disponibile.

Pentru alte detalii, puteți trimite e-mail la adresa oep@orange.com.

Vă urăm succes!

Categorii