/

Regulament de acordare a pachetelor educationale OEP-2023 / UPB

În anul universitar 2022-2023, Orange România oferă studenţilor din anul III ai Facultăţilor de Științe Aplicate și de Inginerie în Limbi Străine, secțiile Calculatoare și tehnologia informației și Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale din cadrul Universității Politehnica București, 3 tipuri de pachete educaţionale, după cum urmează:

Pachet educaţional I (maximum 6 locuri)

 • Bursă lunară în valoare de 300 de euro timp de 3 luni, începând cu 1 iulie 2023;
 • Practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • Participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange România
 • Tutore din cadrul Orange România pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • Prioritate la recrutare începând cu ianuarie 2024

Pachet educaţional II (maximum 6 locuri)

 • Bursă lunară în valoare de 200 de euro timp de 3 luni, începând cu 1 iulie 2023;
 • Practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • Participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange Romania, în limita disponibilităților din cadrul Orange România
 • Tutore din cadrul Orange România pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • Candidat la recrutare începând cu ianuarie 2024

Pachet educaţional III (maximum 6 locuri)

 • Bursă lunară în valoare de 100 de euro timp de 3 luni, începând cu 1 iulie 2023
 • Practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • Participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program
 • Posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange România, în limita disponibilităților din cadrul Orange România
 • Tutore din cadrul Orange Romania pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • Candidat la recrutare începând cu ianuarie 2023

Înscrierile se pot face în perioada 27 aprilie - 19 mai 2023, la adresa de e-mail: oep@orange.com

Dosarul de înscriere va conţine:

 • C.V. incluzând în mod obligatoriu datele de contact (telefon, e-mail), mediile anilor de studii și dovada prin care sunt confirmate aceste medii, participări la concursuri, sesiuni de comunicări, premii, diplome obţinute în facultate, specializări, cursuri suplimentare efectuate în facultate sau în afara facultăţii, activităţi de cercetare, activităţi în cadrul organizaţiilor studenţeşti.
 • Scrisoare de intenţie în care se va specifica la care dintre pachetele educaţionale se aplică urmând ca în urma clasamentului studentul să obţină unul dintre pachetele educaţionale la care a aplicat. De asemenea, se vor menţiona în scrisoarea de intenţie şi preferinţele pentru locul de practică.
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind angajamentele faţă de alte societăţi comerciale (dacă are/nu are asemenea angajamente).
  Toate documentele menționate vor fi trimise obligatoriu şi la adresa de e-mail:

Acordarea pachetelor educaţionale se face pe baza analizei dosarului de înscriere în urma căreia studentul poate acumula maximum 400 de puncte și a interviului organizat de Orange România în urma căruia studentul poate acumula maximum 600 de puncte.


Toate probele sunt obligatorii și oricare dintre ele poate fi eliminatorie și nu se admit contestații.

Publicarea listei cu studenţii ce vor participa la interviul organizat de Orange Romania va avea loc în data de 22 mai 2023.
Interviul pentru studenții selectați va fi organizat în intervalul 23-25 mai 2023 și se va desfășura online pe platforma Teams.

Publicarea listei cu studenţii ce au fost admişi în cadrul programului Orange Educational Program şi a pachetului educaţional obţinut de catre aceştia se va face pe 25 mai 2023. Data limită pentru confirmarea locului de practică de către candidați este de 26 mai 2023.

Oricare dintre pachetele educaţionale pot fi retrase dacă:

 • Beneficiarul (studentul) obţine rezultate necorespunzătoare în sesiunea de examene universitare.
 • Beneficiarul nu respectă una din urmatoarele obligații:
 • pe toată durata programului Beneficiarul va respecta regulile de disciplină și regulamentul de ordine interioară ale Orange România.
 • beneficiarul va participa în mod constant la activitatea de practică din cadrul Orange România şi nu va absenta nemotivat.
 • beneficiarul va participa în mod constant la cursurile oferite de Orange România în perioada de practică , nu va cumula mai mult de 10% absenţe motivate din numărul de ore alocat fiecărui modul şi va participa la toate testările organizate în cadrul cursurilor.

Pentru pachetul educațional de tip I pot candida toți studenţii din anul III dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au promovat primii doi ani și cumulează un total de minimum 750 de puncte din maximum de 1000 de puncte acordate la : analiză dosar, interviu.
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze la o altă societate pe durata desfăşurării programului de burse
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să-şi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care îi oferă această bursă

Pentru pachetul educaţional de tip II pot candida toți studenţii din anul III care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au promovat primii doi ani și cumulează un total de minimum 650 de puncte din maximum de 1000 de puncte puncte acordate la : analiză dosar, interviu.
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze la o altă societate pe durata desfăşurării programului de burse
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să îşi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care le oferă această bursă

Pentru pachetul educațional de tip III pot candida toți studenţii din anul III care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au promovat primii 2 ani de studii și care cumulează un total de minimum 550 de puncte din maximum de 1000 de puncte acordate la : analiză dosar, interviu.
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze la o altă societate pe durata desfăşurării programului de burse.
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să îşi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care le oferă această bursă

Cursurile și locurile de practică oferite pot fi consultate în fișerele de mai jos.

Pentru alte detalii, puteți trimite e-mail la adresa oep@orange.com.

Vă urăm succes!

Categorii