/

Tehnologii de vitualizare

OEP @ ETTI-UPB 14 iulie 2021

Tehnologii de virtualizare. Concepte și aplicații.

Lector: Mihai Huică, IT Infrastructure Solutions Arhitect în cadrul Orange Romania.

Categorii